Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
1.90 1.10 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
7.12 4.13 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 30%
Σε απόθεμα
27.49 19.24 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
4.92 2.85 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 20%
Σε απόθεμα
47.09 37.67 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
4.59 2.66 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 43%
Σε απόθεμα
0.47 0.27 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
3.16 1.83 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
5.57 3.23 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
3.24 1.88 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
0.33 0.19 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
3.94 2.29 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 30%
Σε απόθεμα
12.46 8.72 (με ΦΠΑ)
ESD (Electrostatic discharge) - Sticker! Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
1.42 0.82 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
3.01 1.75 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 20%
Σε απόθεμα
33.95 27.16 (με ΦΠΑ)
Mini Pushbutton Switch - Tall Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
0.33 0.19 (με ΦΠΑ)
Shaft - Solid (Stainless; 1/4"D x 6"L) Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
1.58 0.92 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
0.95 0.55 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
3.67 2.13 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
0.90 0.52 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 30%
Σε απόθεμα
12.80 8.96 (με ΦΠΑ)
PiTFT 2.8" TFT 320x240 + Capacitive Touchscreen Κερδίζετε 20%
Σε απόθεμα
42.37 33.90 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
4.36 2.53 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 30%
Σε απόθεμα
19.01 13.31 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 30%
Σε απόθεμα
22.26 15.58 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
2.21 1.28 (με ΦΠΑ)
Piezo Element Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
0.95 0.55 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
2.63 1.53 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
3.42 1.98 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 30%
Σε απόθεμα
12.91 9.04 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 30%
Σε απόθεμα
14.22 9.95 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
8.44 4.90 (με ΦΠΑ)
PiTFT Plus 320x240 3.2" TFT + Resistive Touchscreen Κερδίζετε 20%
Σε απόθεμα
37.66 30.13 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 20%
Σε απόθεμα
57.00 45.60 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
1.42 0.82 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
2.48 1.44 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 30%
Σε απόθεμα
14.75 10.32 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 42%
Σε απόθεμα
1.27 0.74 (με ΦΠΑ)
Κερδίζετε 30%
Σε απόθεμα
11.67 8.17 (με ΦΠΑ)